Kritiekloze aanval

De analyse van Paul van Dam over het niveau van het basisonderwijs, deze week gepresenteerd in de Volkskrant, roept veel vragen op. De conclusie dat het niveau daalt, wordt niet gestaafd door de jaarlijkse Cito-scores en ook niet door de rapportages van de Inspectie voor het Onderwijs. Nog gekker wordt het als Paul van Dam uit de losse pols als oorzaak noemt dat het onderwijs ‘tegenwoordig alleen nog maar leuk’ zou zijn. Waar is dit alles op gebaseerd? En wat jammer dat de Volkskrant dit kritiekloos overneemt. Lees verder

Het is bijvoorbeeld zeer de vraag of Van Dam in zijn analyse heeft meegewogen dat de populatie van basisscholen de afgelopen twintig jaar flink is veranderd. Er zijn meer en meer allochtone leerlingen gekomen. Daarnaast is recentelijk pas erkend dat in bepaalde regio’s ook veel autochtone leerlingen achterstanden hebben. Bovendien blijven er steeds meer zorgleerlingen ‘binnenboord’ in het reguliere basisonderwijs, als gevolg van specifiek beleid. Zo’n veranderende populatie kan het soort cijfers dat Van Dam hanteert, beïnvloeden. En dat kan ook verklaren waarom de Cito-scores en de inspectierapporten een ander beeld laten zien.

Een volgende vraag is waarom Van Dam denkt dat het onderwijs alleen nog maar ‘leuk’ is. Dat er al lang geen tafels meer worden opgezegd, betekent niet dat de kinderen ze niet meer leren. Er zijn andere manieren om iets te leren dan het ouderwetse stampwerk en de opbrengsten daarvan zijn meestal ook beter. Wat je uit je hoofd moet leren ben je vaak snel weer kwijt; alleen door betekenisvol leren blijft het hangen. Betekenisvol leren betekent: samenhang zien, dingen begrijpen. En het aardige is dat betekenisvol leren in principe ook leuk is, omdat het kinderen aan het denken zet en geïnteresseerd maakt.

Het zou goed zijn als de Volkskrant eens ophield met het afkraken van het Nederlandse onderwijs. Laten we eens met zijn allen kijken naar wat er allemaal goed gaat. Heel veel mensen zijn dagelijks met hart en ziel bezig in datzelfde onderwijs en er wordt hard gewerkt om zoveel mogelijk leerlingen zoveel mogelijk te leren.

Natuurlijk is er altijd wel iets wat beter kan. Daar zijn scholen zich ook van bewust en ze zijn er continu mee bezig. Kwaliteitszorg staat bij hen hoog op de agenda. Tal van scholen zijn al begonnen met (zelf)evaluatietrajecten om de eigen kwaliteit steeds te controleren. Wij weten dat, want wij ondersteunen de scholen bij die trajecten. En dan zijn we vaak onder de indruk van het zelflerend vermogen van onderwijsinstellingen. Onderwijs verdient de aandacht, maar geen ongefundeerde en ongenuanceerde aanval.