Kwalificatieplicht tot 18 jaar ingegaan

Met ingang van 1 augustus 2007 is voor alle leerlingen tot 18 jaar een kwalificatieplicht ingevoerd. Daarvoor is de leerplichtwet 1969 aangepast. Staatssecretaris Van Bijsterveldt heeft alle besturen en directies in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs en alle gemeenten schriftelijk ingelicht. Haar brieven treft u aan bij dit artikel. Lees verder

Het kabinet wil met deze maatregel de schooluitval van leerlingen van 16 tot18 jaar terugdringen. Men verwacht dat hierdoor 19.000 extra leerlingen een zogenoemde startkwalificatie zullen behalen. Deze startkwalificatie staat gelijk aan een mbo2-, havo- of vwo-diploma.

De maatregel is genomen omdat de partiële leerplicht die geldt voor zestien- en zeventienjarigen in de praktijk moeilijk te handhaven bleek, met als gevolg dat te veel jongeren het onderwijs voortijdig verlaten.

Vanaf 1 augustus geldt derhalve de kwalificatieplicht. Tot het einde van het schooljaar waarin ze zestien jaar worden blijven alle leerlingen volledig leerplichtig. Daarna is de kwalificatieplicht van toepassing voor jongeren die:

  • a.       nog geen 18 jaar zijn;
  • b.       nog geen startkwalificatie behaald hebben; en
  • c.       de volledige leerplicht achter de rug hebben.

Jongeren zijn kwalificatieplichtig tot hun achttiende verjaardag of tot het moment dat zij een startkwalificatie hebben behaald.

Er is een overgangsregeling voor leerlingen die 17 jaar zijn geworden vóór 1 augustus 2007. Zij vallen nog onder de oude regeling. Voor hen stopt de partiële leerplicht aan het einde van het schooljaar 2007-2008. Voor leerlingen die op of na 1 augustus 2007 zeventien jaar worden is de kwalificatieplicht van toepassing.

Meer informatie over deze maatregel en over vroegtijdig schoolverlaten op de website www.voortijdigschoolverlaten.nl Aan het begin van het schooljaar 2007-2008 zal het ministerie van OCW een publiekscampagne starten.

Informatie: Helpdesk 0348-405250 van 08.30 – 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen