Kwaliteit en krimp in meinummer magazine School!

Magazine School! besteedt in het meinummer onder andere aandacht aan een initiatief van het openbaar onderwijs in krimpregio Oost-Groningen om met 12 nieuwe leerkrachten een kwaliteitspool op te zetten.

De jonge leerkrachten in de kwaliteitspool van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) kunnen uiteraard goed lesgeven, maar zijn ook onderzoeksvaardig. Bestuursvoorzitter Jaap Hansen en bestuurslid Ted Hulst wijzen op het risico dat door de vergrijzing in de organisatie waardevolle kennis en ervaring verloren gaan.

‘Bij oudere leerkrachten zit veel kwaliteit. Het zijn vaak mensen die bijvoorbeeld weten hoe je met combinatiegroepen kunt werken en hoe je ouderbetrokkenheid organiseert. Dat leer je niet uit een boekje, daar heb je onderwijservaring en ook levenservaring voor nodig. Het is daarom goed dat we de kwaliteitspool nu opzetten, zodat de jonge generatie de kennis en ervaring van de oudere generatie kan overnemen’, aldus Hansen en Hulst.

Fusietoets en samenwerking
De gevolgen van demografische krimp op de kwaliteit van het onderwijs komen ook aan bod in een verslag van het congres dat de Vereniging Openbaar Onderwijs hier onlangs over hield.  Het ging op dit congres onder andere over de fusietoets en de soms stroeve samenwerking tussen het openbaar en bijzonder onderwijs in krimpgebieden.

Onder de kop ‘Piketpaal op weg naar perfectie’ in de rubriek ‘Vijf vragen’ staat het verhaal van conrector Math Osseforth van het openbare Gymnasium Camphusianum in Gorinchem. Deze school is sinds maart begaafdheidsprofielschool. Osseforth vertelt waarom het Gorinchemse gymnasium zich bij het netwerk van begaafdheidsscholen heeft aangesloten en wat dit voor de school en de leerlingen betekent.

Inspectie te soft?
Onderwijskwaliteit is tevens het onderwerp van een discussie tussen professor Jaap Dronkers van de Universiteit Maastricht en hoofdinspecteur Arnold Jonk van de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie signaleert dat de kwaliteit van het onderwijs toeneemt, maar Dronkers gelooft daar niets van. Volgens hem is de inspectie te soft. Jonk dient hem van repliek: in de methodologie van Dronkers zitten volgens hem gaten.

De rubriek ‘Het gebouw’ gaat over brede school De Zuidlanden in nieuwbouwwijk Techum bij Leeuwarden. Dit gebouw, waarin openbare basisschool De Pionier is gevestigd, ziet eruit als een futuristische boerderij. De moderne uitstraling past bij het karakter van het Friese platteland met zijn typische kop-hals-rompboerderijen. Eén zo’n historische boerderij  staat pal naast de school.

Andere onderwerpen in het meinummer van magazine School!:

  • Een vol programma buiten schooltijd: het Krimpenerwaard Waard College haalt de omgeving de school binnen.
  • Ouders uit elkaar, heb ik dat!: auteurs Lianne van Lith en Marjolijn van Dorp over hun boek met tips voor kinderen van gescheiden ouders.
  • Onderwijs over de grens: waarom doen Nederlandse ouders hun kinderen in Vlaanderen op school?
  • Máxima onder de indruk van Campus Hoogvliet: nieuwbouw voor onder andere het openbare Einstein Lyceum.
  • Opleiding of beroep kiezen: scholen zijn enthousiast over de professionalisering op dit gebied door de Stichting Beroepsplatforms VMBO.
  • Ceremoniële waarde van artikel 23: aandacht voor de vrijheid van onderwijs in het kader van 200 jaar Grondwet.

Verder staan in het meinummer korte nieuwsberichten en de vaste rubrieken ‘School! antwoordt’ en ‘School! en recht’. De rubriek ‘School! en excursie’ gaat over het vernieuwde Noordbrabants Museum in Den Bosch. Op de achtercover staan zoals altijd opmerkelijk nieuws uit het onderwijs en de cartoon van Maarten Wolterink.

Abonnement?
Magazine School! is het blad van, voor en over het openbaar onderwijs in Nederland. Het blad verschijnt zeven keer per jaar. Het is een gezamenlijk uitgave van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

Het blad wordt gratis verspreid onder de leden van VOS/ABB en VOO. Niet-leden betalen voor een abonnement 24,50 euro per jaar. U kunt zich voor en abonnement aanmelden via welkom@vosabb.nl.

U kunt het meinummer gratis downloaden.

Hebt u een idee voor de redactie? Mail naar mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Adverteerders kunnen contact opnemen met Ray Aronds van bureau Recent: ray@recent.nl.