Kwaliteit speciaal basisonderwijs sterk verbeterd

De kwaliteit van het speciaal basisonderwijs is in korte tijd sterk verbeterd. Was in 2006 nog 53 procent van de sbo-scholen zwak, in 2008 was dat nog maar 14 procent. Lees verder

De kwaliteitsontwikkeling is vastgelegd in het boek ‘Werkplaats Speciaal Basisonderwijs’, dat ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van het SBOwerkverband is uitgebracht. Het boek is geschreven door Roger Meijer, programmaleider Passend onderwijs en opbrengstgericht werken bij OSG Advies.

De uitgave kost 5 euro (exclusief verzendkosten) en kan worden besteld door een mailtje te sturen aan secretariaat@sbowerkverband.nl