‘Kwaliteitsaanpak Amsterdam heeft averechts effect’

De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA) heeft een negatief effect op de onderwijsprestaties van leerlingen in groep 8. Het heeft geleid tot een daling van de gemiddelde citoscore met 1,7 punt in de eerste vier jaar na invoering. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB) in het rapport The impact of a comprehensive school reform policy for failing schools on educational achievement; Results of the first four years.

De gemeente Amsterdam heeft in 2008 de KBA ingevoerd om de onderwijskwaliteit op scholen in het primair onderwijs te verbeteren. Het belangrijkste element van de KBA is de verbeteraanpak. Dit is een tweejarig programma gericht op de invoering van een systematische en opbrengstgerichte manier van werken op scholen.

Het programma kent een integrale aanpak waarbij verschillende maatregelen worden gecombineerd, zoals evaluaties van de kwaliteit van leraren op basis van lesobservaties, scholing en coaching van onderwijspersoneel en de invoering van nieuwe lesmethoden.

De evaluatie die het CPB heeft uitgevoerd, laat zien dat de introductie van de KBA heeft geleid tot een daling van de scores op de Cito-eindtoets van leerlingen op zwakke en zeer zwakke basisscholen.

Lees meer…