Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs

Het ministerie van OCW en de VO-raad hebben maandag de Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs 2008-2011 gepresenteerd. Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW heeft de kwaliteitsagenda naar de Tweede Kamer gestuurd. Lees verder

OCW meldt dat ‘het voortgezet onderwijs in Nederland in internationale vergelijking goed naar voren komt en ouders een dikke voldoende geven aan het onderwijs van hun kinderen’. Toch is het volgens het ministerie noodzakelijk de kwaliteit te verbeteren. Er worden zes beleidsprioriteiten genoemd:

* Aantoonbare verbetering taal- en rekenprestaties;
* Goede en betrouwbare examens;
* Excellentie bevorderen, betere ontwikkeling van toptalent;
* Alle leerlingen een passende kwalificatie;
* Voor alle leerlingen een maatschappelijke stage;
* Reductie van het aantal zeer zwakke scholen.

In de kwaliteitsagenda geven OCW en de VO-raad aan dat ze volgende doelen nastreven:

* Reductie van het aantal zeer zwakke vestigingen van 24 naar 19 in 2010 en naar 14 in 2012 (1% van het totaal);
*  Reductie van het aantal risicovolle vestigingen van 197 naar 160 in 2010 en naar 140 in 2012 (10% van het totaal);
* Reductie van de doorlooptijd van het moment dat vestiging als zeer zwakke wordt bestempeld tot het indienen van het plan van aanpak van 6 maanden naar 2 maanden in 2010;
* Reductie van de doorlooptijd van het moment dat vestiging als zeer zwakke wordt bestempeld tot het moment dat de vestigingen van dit stempel af is van 24 naar 12 maanden in 2012;
* Verhoging van het percentage scholen dat voldoende scoort op kwaliteitskenmerk kwaliteitszorg van 31,4% naar 50% in 2010 en naar 75% in 2012.

De integrale Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs 2008-2011 staat in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen