Kwaliteitsboek brede scholen met korting

Na het succes van de Kwaliteitsrichtlijn VO verschijnt er nu ook een richtlijn voor de huisvesting van primair onderwijs en brede scholen. Leden van VOS/ABB kunnen dit boek van 80 pagina’s met een korting van 10 euro bestellen. Lees verder

Het boek wordt uitgegeven door projectmanagement- en adviesbureau Hevo bv, een van de partnerorganisaties van VOS/ABB. De uitgave beschrijft de kwaliteit waaraan een brede school moet voldoen, rekening houdend met veranderde omstandigheden in het onderwijs en veranderde eisen aan schoolgebouwen en de complexiteit van brede scholen. 

Omdat de gemaakte keuzes in het ontwerp gevolgen hebben voor het klimaat, de sfeer, de werkomstandigheden, samenwerking en veiligheid gaat de Kwaliteitsrichtlijn ook op enkele van deze onderwerpen in. Het energiegebruik op scholen kan in de meeste gevallen flink omlaag. Ook het binnenmilieu kan beter. Het ontwikkelen van frisse scholen heeft als doel mensen te stimuleren, minder energie te verbruiken en het binnenmilieu te verbeteren: isoleren én ventileren. Les geven in een echoënde ruimte is dodelijk vermoeiend, onvoldoende ventilatie kan allerlei fysieke klachten tot gevolg hebben, te smalle gangen leveren problemen op tijdens de “spitstijden” en levensgevaarlijke situaties bij brand.

Alle aandachtspunten in de Kwaliteitsrichtlijn heeft Hevo laten toetsen door een aantal direct betrokkenen bij scholenbouw: gemeenten, schoolbesturen en woningcorporaties. 

De doelgroepen voor deze Kwaliteitsrichtlijn vallen zeer uiteen. Van schooldirecties en schoolbesturen in het po, kinderopvangpartners en hun besturen tot gemeenten en de partners in een ontwerpteam. In de richtlijn is er daarom ook specifieke aandacht besteed aan de proceskant, aangevuld met de technische aspecten van het bouwen van een nieuwe school. De Kwaliteitsrichtlijn bevat een goede uitleg van technische termen en afkortingen en een uitgebreide beschrijving van het bouwproces, maar het boek is ook leesbaar voor ‘niet-techneuten’.

Handig en nuttig
De publicatie van Hevo is een handig en nuttig instrument dat mede het kwaliteitsniveau van de brede school kan bepalen. Aan de hand van de richtlijn kunnen binnen gegeven budgetten weloverwogen keuzes worden gemaakt om een optimale prijs-kwaliteitsverhouding te bereiken.

Rondom de introductie van de Kwaliteitsrichtlijn organiseert Hevo twee mini-conferenties: op 27 mei in basisschool De Malburcht in Arnhem en op 5 juni in basisschool De Vlashof in Tilburg. Wilt u nadere informatie over de ‘Kwaliteitsrichtlijn huisvesting Primair Onderwijs en brede scholen’ en de activiteiten die hier betrekking op hebben, stuur dan een e-mail met uw adresgegevens naar kim.sarucco@hevo.nl.

Bestellen
Normaal gesproken kost de richtlijn 25 euro, maar leden van VOS/ABB krijgen 10 euro korting. De Kwaliteitsrichtlijn Primair Onderwijs en brede scholen is dus voor 15 euro (inclusief btw en verzendkosten) te bestellen via info@hevo.nl. Vermeld daarbij dat u lid bent van VOS/ABB!

Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl