Kwaliteitskader huisvesting onderwijs en kinderopvang

De Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK) heeft het Kwaliteitskader Huisvesting Basisonderwijs gepubliceerd. Dit is een praktisch hulpmiddel voor het formuleren van kwalitatieve kaders bij de bouw en verbouw van scholen om onderwijs en kinderopvang te integreren.

Het kwaliteitskader omvat een reeks prestatiecriteria ten aanzien van de beleving, het gebruik en de techniek van het gebouw. Het maakt de discussie over wat gemeenten en schoolbesturen verstaan onder basiskwaliteit inzichtelijk en bespreekbaar.

U kunt het Kwaliteitskader Huisvesting Basisonderwijs downloaden.