Kwaliteitsverbetering (voortgezet) speciaal onderwijs

Het gaat de goede kant op met de kwaliteit van het (voortgezet) speciaal onderwijs. Het aantal zeer zwakke (v)so’s is in een jaar tijd bijna gehalveerd. Dat meldt staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW aan de Tweede Kamer in een brief over de invoering van passend onderwijs.

Lees verder

Van de 19 (v)so’s die op 1 januari te boek stonden als ‘zeer zwak’ hebben nu nog 10 dit negatieve predikaat van de onderwijsinspectie. De staatssecretaris geeft aan dat deze ontwikkeling moet worden doorgezet. In dit kader is volgens haar het wetsvoorstel ‘Kwaliteit (v)so’ van belang. Dit voorstel zal naar verwachting in 2011 van kracht worden.

In de brief aan de Tweede Kamer gaat Dijksma uitgebreid in op de nieuwe koers voor de invoering van passend onderwijs. Zie daarvoor het gerelateerde bericht in de rechterkolom. Daar kunt u ook de brief van de staatssecretaris downloaden.

Informatie: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl

Bijlagen