Kwart pabo-eerstejaars moet weg

Ongeveer een op de vier pabo-studenten zakt voor de verplichte rekentoets. Dat betekent dat ze een bindend studieadvies krijgen om de opleiding te verlaten. Dat meldt voorzitter Doekle Terpstra van de HBO-raad. Lees verder

Dit schooljaar moesten eerstejaars van de pabo voor het eerst een rekentoets afleggen, waarvan de resultaten bepalend zouden zijn voor het al of niet kunnen vervolgen van de opleiding. In het begin van het schooljaar zakte de helft van de studenten. Na een bijspijkercursus en twee herkansingen ligt het slagingspercentage op ruim 70 procent. Omdat een aantal studenten hun tweede herkansing nog niet heeft gehad, verwacht de HBO-raad dat het uiteindelijke slagingspercentage tussen de 75 en 80 zal uitkomen.

Woordvoerder Paul Helbing van de HBO-raad vindt het goed nieuws dat de bijspijkercursus om het rekenniveau van de pabo-studenten op te krikken positieve resultaten heeft. Aan de andere kant noemt hij het slecht nieuws dat na drie keer toetsen nog steeds ongeveer een kwart van de studenten niet het basale rekenniveau van een goede groep 8-leerling heeft.

Mbo, havo, vwo
De meeste problemen doen zich voor bij doorgestroomde mbo’ers. Bij havisten ligt het rekenniveau over het algemeen wat hoger dan bij mbo’ers. De vwo’ers doen het meestal goed. Coördinator Hans van Willegen van de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) pleit in dit kader voor een sterke beperking van het aantal mbo’ers. Helbing noemt dit geen goed idee, omdat het aantal nieuwe pabo’ers dan volgens hem zo sterk zal afnemen, dat er op den duur een groot tekort aan leraren in het primair onderwijs zal ontstaan. 

Helbing wijst daarbij ook op de al voortdurende daling van het aantal nieuwe pabo’ers. Het aantal voorinschrijvingen bedroeg vorig jaar in deze periode circa 6300, terwijl dat nu ongeveer 5700 is. De woordvoerder van Terpstra wijst er echter op dat op het aantal voorinschrijvingen niet altijd even bepalend is voor het uiteindelijke aantal pabo’ers dat daadwerkelijk aan de opleiding begint.

Informatie: Hans van Willegen, 0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl