‘Laat ouders religieuze school zelf betalen’

De Telegraaf meldt dat zijn lezers de voorkeur geven aan openbaar onderwijs. Bijzonder onderwijs op basis van geloof moet niet door de overheid worden bekostigd, vindt een meerderheid.

De krant hield op basis van de stelling ‘Geloven doe je thuis’ een peiling onder haar lezers naar aanleiding van de aanstaande sluiting van de evangelische basisschool Timon in Rotterdam. De rijksbekostiging van die school wordt stopgezet, omdat de kwaliteit van onderwijs er ernstig tekortschiet en er onder de leerlingen veel agressie is. Omdat basisschool Talitha in Utrecht een nevenvestiging is, krijgt ook die school straks geen geld meer van de rijksoverheid. Dit betekent in de praktijk dat de twee scholen hun deuren zullen moeten sluiten.

Veel deelnemers aan de peiling denken dat aparte religieuze scholen zorgen voor verdeeldheid in de samenleving. ‘Juist door menging van geloven op school bestaat er kans dat de tolerantie toeneemt’, zo luidt een reactie. Veel respondenten zien algemeen maatschappelijke/levensbeschouwelijke vorming op openbare scholen als een goed alternatief. Hierin zouden de verschillende geloven aan bod moeten komen: ‘Eén richting aanleren beperkt de keuze voor de kinderen. Van alles wat leren is veel beter om tot eigen keuzes te komen’.

Toch hebben veel respondenten begrip voor ouders die hun kinderen naar een school sturen die overeenkomt met hun geloofsovertuiging, zo meldt de Telegraaf, maar dan moeten die ouders dat wel zelf betalen. Sommige lezers schrijven: ’Maak openbaar onderwijs gratis en geef mensen de mogelijkheid via privéonderwijs andere richtingen te kiezen’.

Artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs regelt sinds 1917 de gelijke bekostiging van openbaar en bijzonder onderwijs. De Telegraaflezers geven aan dat ze de vrijheid van onderwijs een groot goed vinden, maar dus niet als het aankomt op de gelijke bekostiging door de rijksoverheid.