Laat u niet verrassen na tijdelijk dienstverband!

De eventuele uitkeringskosten van tijdelijk personeel komen na beëindiging van het dienstverband alleen ten laste van het Participatiefonds (Pf) als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Het Pf meldt dat schoolbesturen in toenemende mate behoefte hebben aan tijdelijk personeel. Als het bestuur na beëindiging van het dienstverband de eventuele uitkeringskosten ten laste van het Pf wil brengen, moet worden voldaan aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in het reglement van het Pf. Als daar niet aan wordt voldaan, komen de uitkeringskosten voor rekening van het schoolbestuur.

Wat zijn de voorwaarden?

  1. het bestuur neemt op of na 15 maart 2014 een werkzoekende in tijdelijke dienst.
  2. het tijdelijk dienstverband loopt tot uiterlijk 31 juli 2014.
  3. de werkzoekende heeft op de dag dat hij in dienst treedt een toegekend, lopend recht op een WW- of bovenwettelijke BBWO- of WOPO-uitkering en zijn laatste werkgever direct voorafgaand aan de WW-uitkering is een werkgever in de zin van de Wet op het primair onderwijs (WPO) of de Wet op de expertisecentra (WEC) is geweest.
  4. het uitkeringsrecht van de werkzoekende loopt tot ten minste 1 augustus 2014.

Om vast te stellen of iemand die het schoolbestuur in dienst wilt nemen voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden, kan vanaf 15 maart 2014 een verklaring worden aangevraagd bij het Pf.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl