Laatste Over Onderwijs, na de zomer SCHOOL!

Het juninummer van Over Onderwijs is vrijdag aan de abonnees verzonden. In dit nummer onder meer aandacht voor de tientallen miljoenen euro’s die zonder veel ruchtbaarheid in de media en de politiek al uit het onderwijs zijn weggehaald. Het is voor het laatst dat Over Onderwijs uitkomt: vanaf september geeft VOS/ABB samen met de Vereniging Openbaar Onderwijs het nieuwe magazine SCHOOL! uit. Lees verder

In het laatste nummer van Over Onderwijs vertellen twee Groningse algemeen directeuren welke nadelige gevolgen hun organisatie ondervindt van de tientallen miljoenen euro’s die sinds Prinsjesdag al zijn wegbezuinigd. Zij vinden dat het onderwijs zich veel meer moet laten horen om nog meer bezuinigingen en daarmee kwaliteitsverlies te voorkomen.

In Over Onderwijs ook aandacht voor de eerste Sterrenschool in Apeldoorn, van het bij VOS/ABB aangesloten bestuur Leerplein 055. Dit is een 7-tot-7-school, die elke werkdag open is, 52 weken per jaar. De school biedt een compleet aanbod van onderwijs en opvang. In de rubriek Het Gebouw komt kinderopvang ook aan bod, maar dan in Utrecht. Daar heeft openbare basisschool De Klimroos gekozen voor de Schoolschakelaar, een architectonisch concept om lokalen in een handomdraai geschikt te maken voor bso.

Gemeentelidmaatschap: expertise voor ‘een schijntje’
De Bussumse wethouder Arie Gouka (VVD) vertelt waarom zijn gemeente heeft gekozen voor het gemeentelidmaatschap van VOS/ABB. Voor 1000 euro per jaar kunnen gemeenten met bestuurlijk verzelfstandigd openbaar onderwijs zich bij VOS/ABB aansluiten om de relatie met het schoolbestuur te optimaliseren. Gouka noemt de 1000 euro per jaar voor de expertise van VOS/ABB ‘een schijntje’.

Drie betrokken leden van VOS/ABB geven een reactie op uitspraken van inspecteur-generaal Annette Roeters van de Inspectie van het Onderwijs. Zij wil dat het leraarsberoep exclusiever wordt, onder meer door meer academici voor de klas te krijgen. Op zich een goed idee, zo luiden de reacties, maar in de praktijk waarschijnlijk niet haalbaar, want er is onvoldoende geld voor.

Innovatieconcept Slim Fit
Over Onderwijs laat ook zien hoe openbare basisschool De Torenuil in IJsselstein succes heeft met het innovatieconcept Slim Fit. Volgens dit plan hebben basisscholen geen klassen meer, maar units van 70 tot 90 leerlingen waarin een mix van leerkrachten en onderwijsassistenten lesgeeft. Teamwork en functiedifferentiatie zijn de sleutelwoorden.

Ook een artikel over het Leonardo-concept, dat in Eindhoven heeft geholpen om van de nagenoeg zwarte openbare basisschool De Zevensprong weer een succesvolle gemengde school te maken. In de rubriek De Vijf Vragen vertelt adjunct-directeur Connie Koning van openbare scholengemeenschap Schravenlant in Schiedam dat het haar passie is om aan leerlingen over te brengen dat studeren leuk en nuttig is.

Mini-laptops voor alle leerlingen
Het succesvol gebruik van ICT komt aan de orde in een artikel over openbare basisschool De Snippeling in Deventer. Dit is een van de eerste scholen in Nederland die voor alle leerlingen vanaf groep 4 mini-laptops heeft aangeschaft die aan een elektronische leeromgeving zijn gekoppeld. Ook aandacht voor de positieve invloed van kunst op de profilering van onderwijsorganisaties, geïllustreerd met voorbeeld van diverse scholen in het land.

Tevens neemt Over Onderwijs een kijkje in Rotterdam, waar de openbare Vier Leeuwen-basisschool duidelijk maakt dat betrokken ouders van belang zijn voor het succes van de leerlingen. Voorts aandacht voor de slotconferentie in LOC@ Zwijndrechtse Waard van Verbindend Leren. Dit project brengt onderwijs, ondernemers en overheid bij elkaar. Projectleider is Betty Smits-van Sonsbeek van VOS/ABB.

Verlate Cito-toets: gematigd positief
In een artikel over de verlate Cito-toets vertellen verschillende deskundigen wat tot nu toe de ervaringen zijn met deze vernieuwing. Over het algemeen zijn de reacties gematigd positief. Ook een toelichting op de laatste ontwikkelingen rond het initiatief om in het van oorsprong streng christelijke Barneveld openbaar voortgezet onderwijs te realiseren. VOS/ABB begeleidt dit ouderinitiatief met inhoudelijke en communicatieve adviezen.

Het succes van de openbare Ru Paréschool in Amsterdam komt ook aan bod. Deze school stond jarenlang te boek als zeer zwak, maar na een intensief verbeterproces, waarbij onder meer VOS/ABB betrokken was, heeft de Inspectie van het Onderwijs deze school weer onder regulier toezicht geplaatst. In de juridische rubriek Gelijk en Ongelijk ten slotte licht juridisch adviseur Joline Auw Yang toe dat een klein foutje in een aanbestedingsprocedure grote gevolgen kan hebben.

Over Onderwijs + Inzicht = SCHOOL!
Met het laatste nummer van Over Onderwijs komt er na twaalf jaargangen een einde aan het VOS/ABB-magazine. Dat geldt ook voor het blad Inzicht van de VOO. Vanaf september komt er het gezamenlijke magazine SCHOOL! voor in de plaats, waarin VOS/ABB en de VOO de kwaliteiten van beide bladen verenigen. SCHOOL! wordt hèt magazine van, voor en over het openbaar onderwijs!

U kunt Over Onderwijs 3 (2010) digitaal lezen. De papieren versie is aan alle VOS/ABB-leden en overige abonnees verzonden.

Informatie: Martin van den Bogaerdt, 06-13190311, mvandenbogaerdt@vosabb.nl  

Bijlagen