Laatste school moet openbaar zijn!

Samenwerking of fusie is een oplossing om kleine dorpsscholen open te houden, schrijven Tweede Kamerlid Jesse Klaver en de Waterlandse fractievoorzitter Laura Bromet van GroenLinks. Een goed idee, alleen vergeten zij te vermelden dat de laatste school in een dorp openbaar moet zijn. De Grondwet bepaalt dat immers.

Bijna overal in het land zien scholen dat er minder kinderen komen. Regio’s als Zeeuws-Vlaanderen, Noordoost-Groningen en Zuid-Limburg voelen al sinds jaren de gevolgen van demografische krimp in alle hevigheid, maar ook vlak bij Amsterdam is dat inmiddels het geval. Klaver en Bromet gaan in op de situatie in de dorpen Ilpendam en Zuiderwoude. Zij vinden dat het openbaar en bijzonder onderwijs financieel gestimuleerd moeten worden om met elkaar samen te werken of te fuseren om het basisonderwijs ook in kleine dorpen te handhaven. Zonder samenwerking vallen beide om en is er helemaal geen school meer.

Wat Klaver en Bromet in hun pleidooi niet vermelden, is dat de Grondwet de beschikbaarheid van voldoende openbaar onderwijs garandeert. Simpel gezegd: er ís openbaar onderwijs en er kán daarnaast ook rooms-katholiek, protestants-christelijk of ander bijzonder onderwijs zijn. Zo garandeert de overheid dat de openbare school van de gemeenschap is: iedereen moet er terecht kunnen. 

Dit principe komt terug in ons concept 'school', waarin openbaar onderwijs op basis van gelijkwaardigheid samenkomt met alle denominaties. Het ideaal 'school', dat VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs nastreven, wil in de toekomst voor álle kinderen goed onderwijs, met eerbiediging van en aandacht voor ieders religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging.

Er is dan dus geen openbaar, katholiek, protestants-christelijk of wat voor denominatie dan ook. Dit ideaal is de oplossing voor behoud van kwalitatief onderwijs in krimpregio’s. Wij roepen de politiek op ons initiatief voor toekomstbestendige scholen te ondersteunen.

Ritske van der Veen, directeur VOS/ABB