LAKS-monitor meet tevredenheid leerlingen

Ook uw school kan meedoen aan de LAKS-monitor, een tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek onder leerlingen in het voortgezet onderwijs. Uw school aanmelden voor deelname kan tot en met 25 november.

De LAKS-monitor bestaat uit een digitale vragenlijst die de tevredenheid van leerlingen in kaart brengt over hun school, de sociale veiligheid en de kwaliteit van het onderwijs. Als u dat wilt, kunt u zelf vragen toevoegen.

Aanmelden kan tot en met 25 november.

Lees meer…