LAKS-onderzoek: vmbo’ers willen meer uitdaging

Zeven op de tien vmbo-leerlingen voelen zich door het onderwijs niet uitgedaagd. Dat blijkt uit het het onderzoek ‘Vraag het de vmbo’er’ van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Lees verder

‘De excellente vmbo-scholieren worden vaak vergeten, zij vervelen zich nu op school of willen naar het havo. Het vmbo-onderwijs moet veel uitdagender’, aldus LAKS-voorzitter Steven de Jong. Ook blijkt uit het onderzoek dat vmbo’ers ontevreden zijn over het studiekeuzeproces.

Het LAKS pleit voor een meer praktijkgericht vmbo. Uiteindelijk moet er volgens de scholierenorganisatie naar gestreefd worden om ook op het vmbo de exameneisen te verhogen, zodat het diploma meer waard wordt. Voorwaarde is dan wel, benadrukt het LAKS, dat er een kwaliteitsimpuls komt. 

Het LAKS vindt ook dat het aantal onbevoegde docenten in het vmbo omlaag moet. Nu geeft één op de drie vmbo-leraren zonder bevoegdheid les.

De onderzoeksresultaten zijn maandag overhandigd aan minister Marja van Bijsterveldt van OCW.