LAKS roept op tot staking op vrijdag

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) roept scholieren in het voortgezet onderwijs op vrijdag in Amsterdam te gaan demonstreren tegen de normen voor minimale onderwijstijd. VOS/ABB adviseert haar leden in verband met de stakingsoproep met de leerplichtambtenaar in contact te treden over de handhavingsregels en het beleid daarop af te stemmen. Lees verder

Een spoeddebat woensdagavond in de Tweede Kamer over de minimale onderwijstijd heeft volgens het LAKS niets opgeleverd. De Kamer steunt staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW. Maandag werd bekend dat zij met de VO-raad afspraken heeft gemaakt over versoepeling van de urennorm. Scholen mogen 40 uur per jaar invullen met “maatwerkactiviteiten”. Dit betekent dat de normen van respectievelijk 1040, 1000 en 700 uur gehandhaafd blijven, maar dat daarvan 40 uur niet voor alle leerlingen verplicht zijn.

Het LAKS wil dat de urennorm voor de onderbouw omlaag gaat naar 960 uur. De scholierenvakbond kreeg daar woensdagavond in het spoeddebat echter geen steun voor in de Tweede Kamer. De 54.000 handtekeningen die LAKS-voorzitter Sywerd van Lienden eerder op die dag aan de Vaste Kamercommissie voor OCW overhandigde, hebben niets geholpen.

Het LAKS roept de leerlingen in het voortgezet onderwijs daarom op vrijdag massaal naar het Museumplein in Amsterdam te komen. De demonstratie is van 12 tot 14 uur. Het actiecomité heeft minister Ronald Plasterk uitgenodigd om ook naar het Museumplein te komen om de protesterende scholieren toe te spreken. Het is nog niet bekend of de minister op de uitnodiging ingaat. Klik hier voor de oproep van het LAKS.

In het gerelateerde artikel ‘Staking leerlingen en wetgeving’ in de rechterkolom staat een advies van VOS/ABB over hoe de scholen met de scholierenstaking kunnen omgaan.