LAKS signaleert nog steeds veel ophokuren

Leerlingen in het voortgezet onderwijs zitten gemiddeld ruim twee weken op school zonder dat ze les krijgen of actief worden begeleid. Dat meldt het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). De Tweede Kamer wil dat er meer mogelijkheden komen om sancties op te leggen aan scholen met veel lesuitval. Lees verder

Het LAKS voerde samen met de website scholieren.com een landelijke steekproef uit onder 2700 leerlingen om te kijken of na de protestesten van drie jaar geleden tegen de zogenoemde ophokuren de situatie inmiddels is verbeterd. De conclusie van het LAKS is dat het aantal ophokuren enigszins lijkt te zijn afgenomen, maar dat er nog steeds veel lesuren verloren gaan.

Uit de steekproef blijkt dat scholieren gemiddeld meer dan 70 lesuren per jaar geen les of actieve begeleiding krijgen Het probleem is volgens het LAKS onder havisten het grootst: bij hen gaan gemiddeld 95 lesuren verloren. Bij vwo’ers gaat het om bijna 80 uur en bij vmbo’ers om 60 uur.

Kerntaak is lesgeven
LAKS-voorzitter Steven de Jong reageert teleurgesteld: ‘Scholieren krijgen niet de lessen die ze verdienen, maar zinloze uren die funest zijn voor de motivatie. Het is onbegrijpelijk dat scholen hun kerntaak, lesgeven, nog steeds verwaarlozen. Wij willen uitdagend onderwijs en echt iets leren.’

Het LAKS heeft schoolleiders om reacties gevraagd. Zo zegt rector Lidy Thiele van het Eerste Christelijke Lyceum in Haarlem dat ze graag het aantal reguliere lessen wil uitbreiden, maar dat de school daar geen geld voor heeft.

Kamer wil sancties
Het bericht van het LAKS volgt op de behandeling dinsdag in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel om in het kader van lesuitval onder meer de Leerplichtwet te wijzigen. Tijdens de behandeling werd een motie van PvdA-Kamerlid Metin Çelik en zijn VVD-collega Ton Elias aangenomen om sancties op te leggen aan scholen met veel lesuitval.

Klik hier voor een persbericht van het LAKS.