LAKS zoekt nieuwe bestuursleden

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is op zoek naar nieuwe bestuursleden voor het schooljaar 2010-2011. Lees verder

Het LAKS wordt geleid door een uit scholieren bestaand bestuur. In april wordt het nieuwe bestuur verkozen. Elke Nederlandse scholier kan zich verkiesbaar stellen als voorzitter, secretaris, penningmeester of algemeen bestuurslid.

De leden van het LAKS zullen tijdens de algemene ledenvergadering het nieuwe bestuur van 2010-2011 kiezen. Meer informatie over de sollicitatieprocedure is te vinden op www.laks.nl.

VOS/ABB-leden kunnen in het kader van het democratische karakter van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs scholieren wijzen op de mogelijkheden om zich voor het LAKS-bestuur verkiesbaar te stellen.