Landelijk project Onderbouw-VO

De Taakgroep Vernieuwing Basisvorming kwam afgelopen jaar met plannen voor de onderbouw in het voortgezet onderwijs. Een van die voorstellen was de oprichting van een landelijk project. Dat is er nu: Onderbouw-VO. Lees verder

Onderbouw-VO wil met en voor scholen werken aan een onderbouw waarin het leren van jongeren tussen de 12 en 14 jaar centraal staat. De volgende vragen staan centraal: Wat willen scholen? Wat doen ze met hun beleidsvrijheid? In hoeverre nemen docenten, team- en schoolleiders kennis van elkaars werk?

Het landelijk project wil ook is samenwerking met de scholen concrete handreikingen geven over onder meer de doorlopende leerlijn, de inrichting van het differentieel deel en uitwerking van nieuwe kerndoelen. Het project Onderbouw Experimenten Leermiddelen draait onder de vlag van Onderbouw-VO gewoon door.

Lees ook www.onderbouw-vo.nl

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek, 0348-405256, bsmits@vosabb.nl