Landelijk project voor hoogwaardige VVE

Het project Vversterk heeft sinds kort een eigen website. Vversterk is een landelijk project, dat de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wil versterken. Lees verder

Vversterk wil de kwaliteit van de VVE versterken door scholing en ondersteuning te bieden aan leidsters in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en  leerkrachten in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Vversterk richt zich ook op managers van instellingen, gemeentelijke beleidsmakers en opleiders van leidsters en leerkrachten.

Vversterk wil ook dat Regionale Opleidingscentra (ROC’s) professionalisering van de VVE opnemen in hun opleidingsaanbod. Het project loopt loopt tot 1 januari 2009. Het krijgt subsidie van het ministerie van OCW. Klik hier voor de website van Vversterk, waarop uitgebreide informatie staat.

Informatie: Anna Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl