Landelijke acties VO opgeschort

De Aob meldt op zijn website dat de VO-raad op het laatste moment voor het verstrijken van het ultimatum heeft toegezegd in te willen gaan op de eisen van de onderwijsbonden. Hiermede zijn de voorgenomen stakingen binnen het voortgezet onderwijs voorlopig opgeschort. Lees verder

De Aob geeft aan dat onder druk van dreigende landelijke stakingsacties en de massale bereidheid van docenten en overig onderwijspersoneel in actie te komen de VO-raad tot dit besluit is gekomen.

De VO-Raad wilde een cao van 26 maanden met een volgens de bonden mager loonbod en in die ruim twee jaar geen enkel uitzicht op werkdrukvermindering. De bonden eisten een kortlopende cao met onmiddellijk vaststelling van de salarisverhoging vanaf 1 juli 2007 van 2,4% en een eindejaarsuitkering van 1,5% in december 2007. De VO-raad is met deze eisen akkoord gegaan.

Voorts eisten de bonden overleg over een nieuwe cao per 1 juli 2008, waarbij naast de salarisparagraaf (inclusief dertiende maand), taakbeleid, professionalisering en verlaging van de werkdruk hoge prioriteit hebben en deel uitmaken van de af te sluiten cao.

Dat betekent dat voor het eind van het jaar al het onderwijspersoneel een salarisverhoging krijgt van 2,4 procent met terugwerkende kracht vanaf 1 juli én een verhoging van de eindejaarsuitkering met 1,5 procent. Met de werkgevers wordt zo snel mogelijk doorgepraat over de verlaging van de werkdruk met ingang van volgend schooljaar, iets dat voor de bonden bovenaan de prioriteitenlijst staat.

Informatie: Helpdesk 0348 405250 van 08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl