Landelijke aftrap van educatieve minor

In Amsterdam is woensdag de educatieve minor gelanceerd. Afgestudeerde bachelors met een educatieve minor mogen voor de klas in vmbo-t en de eerste drie jaren van havo en vwo. Lees verder

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW was aanwezig bij de landelijke aftrap. Die had plaats aan de Universiteit van Amsterdam, een van de tien universiteiten waar in totaal 200 bachelorstudenten aan hun educatieve minor beginnen.

De educatieve minor is bedoeld om het lerarentekort in het voortgezet onderwijs tegen te gaan. Bovendien wil Van Bijsterveldt er het aantal universitair geschoolde docenten in het vo mee verhogen.

OCW stelt 6,5 miljoen euro ter beschikking voor de ontwikkeling en invoering van de educatieve minor. Daarvan gaat 4 miljoen naar vo-scholen die een educatieve minor-student stage laten lopen.

Klik hier voor een filmpje over de educatieve minor.