Landelijke conferentie Lokale Educatieve Agenda

Bureau Oberon organiseert in samenwerking met de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de derde landelijke conferentie Lokale Educatieve Agenda. De conferentie is op 12 januari in het Nieuwegeins Business Center De Blokhoeve (NBC). Lees verder

Het programma omvat ruim 30 deelsessies verdeeld over drie rondes met thema’s als: taal en rekenen, voor- en vroegschoolse educatie, brede scholen, kwaliteit van het onderwijs, aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en zorgstructuren.

Deelname kost 195 euro per persoon (ex. btw). Klik hier voor meer informatie en de online aanmeldmogelijkheid.