Landelijke onderwijsstaking op 6 november

Als het kabinet niet heel snel met extra geld voor het onderwijs komt, gaan leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs op 6 november staken. Daarmee dreigen de vakbonden. De sectororganisaties PO-Raad en VO-raad hebben ‘begrip’ voor de stakingsoproep.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) roept op te gaan staken ‘voor een fatsoenlijk salaris, voldoende collega’s en minder werkdruk’. AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen vindt dat de leraren ‘een duidelijk signaal aan de politiek’ moeten afgeven.

CNV Onderwijs vindt ook dat acties niet kunnen uitblijven ‘nu (…)  tijdens Prinsjesdag en de algemene politieke beschouwingen duidelijk werd dat dit kabinet niet structureel en substantieel wil investeren in het onderwijs’.

Schoolleidersvakbond AVS doet ook mee, met ‘het accent uiteraard op de inzet voor schoolleiders’. Volgens vakbondsvoorzitter Petra van Haren is de vraag naar directeuren ‘procentueel nóg groter dan het tekort aan leraren’.

De bonden hebben het kabinet een deadline gegeven: als op 21 oktober nog steeds geen extra geld op tafel ligt, gaat de stakingsdag door.

De stakingsbereidheid onder de leden van de AOb is volgens die bond 90 procent. CNV Onderwijs meldt dat onder de leden van de christelijke bond 65 procent wil gaan staken. De AVS noemt wat dit betreft geen percentage.

PO-Raad en VO-raad

De werkgeversorganisaties PO-Raad en VO-raad hebben ‘begrip’ voor de stakingsoproep van de vakbonden, maar ‘de keuze voor een stakingsdag en de invulling die zij geven aan de acties, is een verantwoordelijkheid van de bonden’.

De PO-Raad en VO-raad zeggen dat focussen ons op een gesprek met premier Mark Rutte over het lerarentekort. Dat gesprek staat gepland voor 16 oktober. De vakbonden zijn daar ook voor uitgenodigd.

De stakingsdag is gepland op woensdag 6 november in Den Haag, omdat de Tweede Kamer dan de onderwijsbegroting voor 2020 behandelt.