Landelijke posteractie tegen discriminatie

Art.1 begint op maandag 11 januari een landelijke posteractie tegen discriminatie. Iedereen wordt opgeroepen antidiscriminatieposters op te hangen. Deze actie kan voor openbare en algemeen toegankelijke scholen een goede manier zijn om te laten zien dat iedereen welkom is. Lees verder

De kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, zoals die zijn opgesteld door VOS/ABB, gaan uit van algemene toegankelijkheid en algemene benoembaarheid. Dit betekent dat iedereen welkom is, ongeacht  zijn of haar levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Dit geldt zowel voor leerlingen en personeel.

De posteractie van Art. 1 wordt ondersteund door verscheidene maatschappelijke organisaties, zoals Amnesty International, VluchtelingenWerk en de Commissie Gelijke Behandeling. Art. 1 is een landelijke organisatie die zich inzet voor het voorkomen en bestrijden van discriminatie.

Vanaf 11 januari zijn diverse posters te downloaden. Klik hier voor meer informatie.