Landelijke registratie geweldsincidenten pas in 2012

Het wordt pas in augustus 2012 voor scholen verplicht om geweldsincidenten te registreren. Dat is een jaar later dan het ministerie van OCW van plan was. Lees verder

De verplichte registratie gaat voor zowel het primair als voortgezet onderwijs gelden. Het uitstel is volgens minister Marja van Bijsterveldt van OCW nodig, omdat het wetgevingstraject meer tijd vergt dan verwacht.

Met de registratie van geweldsincidenten is het voor scholen mogelijk om een goed veiligheidsbeleid te ontwikkelen. De gegevens worden ook gebruikt om landelijk een beeld te krijgen van de omvang en aard van de incidenten.

Het besluit om de invoering van de verplichte registratie uit te stellen is bekendgemaakt in de jaarlijkse veiilgheidsbrief van de minister van OCW. De brief staat in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen