Landelijke registratie van geweldsincidenten

De ministerraad is ermee akkoord dat er één landelijk registratiesysteem komt voor geweldsincidenten in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.
Lees verder

Het kabinet verwacht dat het met één registratiesysteem veiliger wordt op school, zowel voor leerlingen als personeel. Dit schooljaar is op een aantal scholen proefgedraaid met het landelijke registratiesysteem.

Elke twee jaar worden alle meldingen verzameld in een landelijke rapportage. Op die manier moet er meer inzicht komen in de oorzaken van geweld in het onderwijs, zodat er een betere, gerichte aanpak mogelijk wordt.