Lange brugklas vermindert kans excellente vwo’ers

Excellente vwo-leerlingen hebben risico op vertraging als ze samen met havo-leerlingen in de klas zitten. Dat risico wordt groter naarmate de brugklasperiode havo/vwo langer is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW. Lees verder

Het Gronings Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs (GION) van de Universiteit van Groningen bracht op verzoek van OCW de schoolloopbaan van excellente vwo-leerlingen met een Cito-score van 549 of 550 in kaart. De onderzoekers keken naar factoren die samenhangen met het behalen van een vwo-diploma binnen zes jaar, zoals klassetype, sekse en sociaal economische status.

Het blijkt dat het soort klas, waarin leerlingen in het eerste jaar zitten, samenhangt met de kans op succes. Bijna een kwart van de excellente vwo-leerlingen haalt het eindexamen niet in zes jaar, terwijl ze daar bij binnenkomst in potentie de beste papieren voor hadden.

Het GION concludeert dat leerlingen in een homogene vwo-klas 10 procent meer kans hadden om na zes jaar hun diploma te halen dan leerlingen in een gemengde havo/vwo-klas. Voor leerlingen die in het tweede en derde jaar ook nog in een gemende klas zaten, is het verschil groter: respectievelijk 16 procent en 32 procent.

Uit het onderzoek blijkt ook dat excellente vwo-meisjes een 7 procent grotere kans op succes hebben dan dito jongens. Ook hebben deze leerlingen met laagopgeleide ouders een 19 procent lagere kans op succes dan leerlingen met hoogopgeleide ouders.

Demissionair minister Marja van Bijsterveldt van OCW ziet de uitkomsten van de analyse als een steun in de rug van het kabinetsbeleid om in het onderwijs meer aandacht te besteden aan excellente leerlingen.

Klik hier voor het GION-onderzoek.