Langere leerplicht vereist strengere zorgplicht

Het oprekken van de leerplicht is op zich een goed idee om meer jongeren aan een startkwalificatie te helpen. Van groot belang is echter dat we met zijn allen het belang inzien van een afgeronde opleiding. We moeten wat dit betreft niet alleen een dwingend beroep doen op jongeren, maar ook op onszelf: het onderwijs. Lees verder

De leerplicht staat momenteel midden in de aandacht. De Onderwijsraad en de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) brachten er ieder een advies over uit. Vlak daarvoor kwam Hans de Boer van de Taskforce Jeugdwerkloosheid met een oproep tot strengere maatregelen.Het was minister Maria van der Hoeven die in haar weblog op de site van het ministerie bijna een week voor de muziek van de Onderwijsraad en de RWI uitliep door te pleiten voor een langere leerplicht.

Het is mooi om te zien dat de betrokkenen zo hun nek uitsteken. De problemen met risicoleerlingen zijn groter dan menigeen zich realiseert. De Onderwijsraad meldt in haar advies dat we te maken hebben met 37.000 jongeren die afstevenen op een kansloos bestaan. Ze hebben geen diploma, volgen geen onderwijs meer,  hebben geen werk en zijn bovendien niet traceerbaar via hun uitkering, omdat ze die ook niet hebben.

VOS/ABB is er uiteraard voorstander van om zoveel mogelijk leerlingen hun opleiding met succes te laten afronden. Het oprekken van de leeftijd waarop jongeren nog leerplichtig zijn van 16 tot 18, kan een maatregel zijn om dit doel te bereiken. Desnoods is voor de echte probleemgevallen een leerwerkplicht tot 23 jaar verdedigbaar. Het is echter net zo belangrijk dat de scholen zichzelf verplichten passende arrangementen aan te bieden. Zo komt de verantwoordelijkheid bij de leerlingen èn het onderwijs te liggen.

Deze benadering past bij de aanpak die de gezamenlijke organisaties hebben getroffen in het kader van de herijking van de zorg. Scholen en besturen hebben een zorgplicht voor hun leerlingen. Bij die zorgplicht past ook dat scholen er alles aan doen om leerlingen hun opleiding met succes te laten afronden.