Lat omhoog bij pabo en lerarenopleiding

De pabo’s en lerarenopleidingen leggen voor toekomstige docenten de lat hoger. Dat staat in de Kennisbasis, die door de HBO-raad is gepresenteerd aan staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW. Lees verder

Op de pabo’s wordt voortaan minimaal 10 uur per week reken- en taalonderwijs gegeven. De kennis wordt na de propedeuse en aan het einde van de opleiding getoetst. Wie die toetsen niet halen, krijgen geen diploma. Dit moet de kwaliteit van de pabo-opleiding verhogen.

De tweedegraads lerarenopleidingen hebben voor vrijwel alle afzonderlijke schoolvakken per lerarenopleiding een eigen Kennisbasis beschreven. Die bestaat voor de ene helft uit vakkennis en voor de andere helft uit praktijkkennis, zoals pedagogiek, didactiek en stages. Ook hier geldt na de propedeuse en aan het einde van de opleiding de toetsplicht.

Klik hier voor een uitgebreid bericht op de website van HBO-raad. Daar staat ook videoverslag van de presentatie van de Kennisbasis.