Lat omhoog, eindexamens beter gemaakt

De eindexamens in het voortgezet onderwijs zijn dit jaar beter gemaakt dan voorgaande jaren, terwijl de eisen juist strenger waren. Dat meldt het ministerie van OCW.

Het percentage geslaagden steeg met 1,6 procent. Op havo en vwo is het gemiddelde cijfer ten opzichte van vorig jaar toegenomen, terwijl het vmbo de verbetering van vorig jaar heeft weten vast te houden.

De laatste jaren zijn de eindexameneisen aangescherpt. Vorig jaar ging het om de eis dat het centraal examen gemiddeld ten minste met een 5,5 werd afgesloten. Dit jaar gold voor het eerst de zogeheten kernvakkenregel: op havo en vwo mag nog maar één 5 worden gehaald voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Deze maatregelen zijn genomen om de waarde van het diploma verder te borgen en de doorstroom naar het vervolgonderwijs te bevorderen.