Verplichte (en latere) eindtoets op zijn vroegst in 2015

De verplichte centrale eindtoets op een later tijdstip in het schooljaar wordt op zijn vroegst pas in 2014-2015 voor alle basisschoolleerlingen ingevoerd.

Het wetsvoorstel voor de centrale eindtoets moet nog worden behandeld in de Eerste Kamer. Daardoor lukt het niet meer om de toetsverplichting in het schooljaar 2013-2014 in te voeren. Scholen kunnen dus nog zelf kiezen of en zo ja welke toets zij gebruiken om hun leerlingen een onafhankelijk advies voor het voortgezet onderwijs te geven.

De Eerste Kamer bespreekt het wetsvoorstel naar verwachting in het najaar. Als de Senaat ermee instemt (de Tweede Kamer is er al mee akkoord), dan is het de bedoeling de verplichte eindtoets de eerste keer tussen 15 april en 15 mei 2015 af te nemen. Dat is later in het schooljaar dan het moment van de toetsafname tot nu toe.

De gedachte achter de maatregel om de toets later in het schooljaar af te nemen, is dat die dan zwaarder meetelt dan het schooladvies. Ook zou het beter zijn voor een zinvolle besteding van de onderwijstijd in groep 8.

In het voortgezet onderwijs wordt het latere tijdstip van afname als een nadeel gezien, omdat vo-scholen dan later dan nu het geval is een overzicht hebben van het aantal nieuwe brugklassers. Daardoor wordt het voor het voortgezet onderwijs lastiger plannen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl