Leden OPR hoeven niet uit MR te komen

Leden van de Ondersteuningsplanraad (OPR) hoeven niet per se leden te zijn van de medezeggenschapsraden van aangesloten scholen. Dat is – na de nodige kritiek – nu met een nota van wijziging officieel vastgelegd in de de wet op het passend onderwijs. Lees verder

De ondersteuningsplanraad is het nieuw in te richten platform voor medezeggenschap van ouders in de nieuwe samenwerkingsverbanden, die het passend onderwijs per regio gaan regelen. Aanvankelijk was in de nieuwe wet voor passend onderwijs bepaald dat de leden van deze OPR'en 'uit en door' de medezeggenschapsraden van de aangesloten scholen gekozen zouden worden. De tweede nota van wijziging verandert dit in 'door'. 

Daardoor zullen de OPR-leden wel gekozen worden door de aangesloten MR'en, maar het hoeven niet per se mensen te zijn die ook al zitting hebben in zo'n MR. Het kunnen ook andere betrokken ouders zijn. Met deze wijziging komt demissionair minister Van Bijsterveldt tegemoet aan een uitdrukkelijke wens van de Eerste Kamer. Bij de behandeling in de Kamer had zij toegezegd de wetstekst aan te passen.

De betreffende nota van wijziging staat in de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen