Leden stemmen in met wijziging CAO PO

De werkgevers in het primair onderwijs hebben in grote meerderheid ingestemd met de wijziging van enkele verlofbepalingen in de CAO PO. Dat meldt de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO). Lees verder

Op 1 november jongstleden is het onderhandelaarsakkoord van de CAO PO omgezet in een definitief akkoord. Op één onderdeel echter moesten de werkgevers, via hun besturenorganisaties verenigd in de WvPO, hun goedkeuring nog geven. Het ging om de wijziging van de volgende verlofbepalingen:

* ondertrouw (lid f);
* overlijden van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad (lid j);
* ambts- en huwelijksjubileum (lid m).

Indien de werknemer in deze gevallen gebruik wil maken van de mogelijkheid van het  opnemen van onbetaald verlof, verleent de werkgever hieraan medewerking.

Bij de volgende verlofvormen vindt er een beperking van de verlofduur plaats:

* verlof bij huwelijk van de werknemer zelf wordt beperkt tot 2 dagen (lid g);
* bij huwelijk van bloed- of aanverwanten in de 1e en 2e graad (lid h) wordt beperkt tot 1 dag, ongeacht of het huwelijk in of buiten de woonplaats van de werknemer plaatsvindt. 

Van de 2949 uitgebrachte stemmen waren er 2516 stemmen (85%) voor wijziging en 433 stemmen tegen wijziging van de verlofbepalingen. De wijzigingen gelden  met terugwerkende kracht vanaf 1 december 2007.

De wijzigingen zullen worden doorgevoerd in de cao-tekst die binnenkort, inclusief de wijzigingen uit het eerder dit jaar vastgestelde erratum, op deze website komt.

Informatie: Hans van Willegen, 0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl