Leden van VOS/ABB ontvangen herziene btw-katern

De tweede, geheel herziene druk van het katern ‘Btw-richtlijnen in het onderwijs’ is verstuurd aan alle besturen die lid zijn van VOS/ABB. De digitale versie is in het besloten ledengedeelte van deze website beschikbaar. Lees verder

Het geheel herziene btw-katern maakt deel uit van de katernenreeks die VOS/ABB in 2006 is begonnen. Het was nodig om de eerste druk van het katern over de btw-richtlijnen uit 2007 geheel te herzien, omdat in de laatste jaren de fiscale regelgeving voor onderwijsinstellingen sterk is gewijzigd. De wijzigingen hebben niet in de laatste plaats betrekking op de omzetbelasting. U krijgt dan ook het uitdrukkelijke advies om geen gebruik meer te maken van het voorgaande btw-katern uit 2007.

Omdat het een zeer complexe materie betreft, geeft het geheel herziene katern niet voor elke situatie een passende beschrijving. Gezien de complexiteit van de regelgeving blijft een concrete uitwerking in een specifieke situatie altijd maatwerk. Wij adviseren u zonodig een deskundige (belasting)adviseur te raadplegen.

Het geheel herziene katern nr. 13 is tot stand gekomen met medewerking van drs. Stefan van der Toorn en mr. Erik Klop van Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs BV in Gouda. Het katern is onderdeel van de ledenservice van VOS/ABB.
 
Het herziene btw-katern is al online beschikbaar. Als lid van VOS/ABB kunt u het katern, net als de overige katernen uit de VOS/ABB-reeks, met gebruik van uw exclusieve inlogcodes gratis downloaden.

Leden van VOS/ABB kunnen inloggen bij Mijn VOS/ABB.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl