Ledencommissie ECOO van start

De nieuwe VOS/ABB-ledencommissie Expertisecentrum Openbaar Onderwijs (ECOO) is op donderdag 5 april in Intechnium in Woerden voor het eerst bijeengekomen. De ledencommissie telt ruim dertig leden uit primair en voortgezet onderwijs. Bovenschools directeur Joep Spanjaard van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Hilversum is voorzitter. Lees verder

De ledencommissie ECOO wil de openbare scholen beter positioneren in de onderwijsmarkt. Dat kan bijvoorbeeld door meer aandacht te besteden aan imago en identiteit, onderwerpen die ook aan bod kwamen tijdens het VOS/ABB-congres in november vorig jaar in Stadion Galgenwaard in Utrecht. Openbare scholen en besturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten en praktische adviezen willen, kunnen bij de ledencommissie aankloppen.

Op de eerste bijeenkomst werd al direct een oproep gedaan om een niet al te defensieve houding aan te nemen in de discussie over de vorming van de PO-raad en de al bestaande VO-raad. De commissie vindt dat ervoor moet worden gezorgd dat de belangen van het openbaar onderwijs ook in de toekomst gewaarborgd blijven.

De eerstvolgende vergadering van de ledencommissie ECOO is gepland op 14 juni aanstaande.

Informatie: Sabine Peterink, 0348-405221, speterink@vosabb.nl