Ledenkorting op studiedag ‘Hoe bouw ik een school?’

Onze huisvestingspartner HEVO geeft korting op deelname aan de studiedag ‘Hoe bouw ik een school?’. Deze studiedag voor iedereen die met onderwijshuisvesting te maken heeft, is op 17 april in ons kantoor in Woerden. Let op: u kunt er alleen aan deelnemen als uw organisatie lid is van VOS/ABB!

Op deze studiedag geven huisvestingsspecialisten Hans Heijltjes en Linda Kröse van HEVO u richting in de aanpak van uw bouwplannen. U maakt op een actieve manier kennis met de ins & outs van het ontwikkelen van een schoolgebouw en de vertaling van een onderwijsvisie naar programma’s van eisen. Ook is er aandacht voor duurzaamheid, verantwoorde gebouwexploitatie en de nieuwe aanbestedingswet.

Meer informatie vindt u in deze brochure.

(Let op: in deze brochure staat de datum 26 maart vermeld, maar inhoudelijk is het dezelfde studiedag als op 17 april bij VOS/ABB)

Wanneer, waar en aanmelden

De studiedag ‘Hoe bouw ik een school?’ is op woensdag 17 april in het kantoor van VOS/ABB in Woerden. De inloop is vanaf 09.00 uur, de studiedag begint om 09.30 uur en duurt tot 16.30 uur.

VOS/ABB-leden betalen voor deelname het gereduceerde bedrag van 250 euro per persoon ex. btw (de normale prijs is 350 euro per persoon ex. btw).

Aannmelden kan via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Studiedag Hoe bouw ik een school?’. Vermeld ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Het minimumaantal deelnemers is 10, het maximumaantal 24.

Op deze studiedag zijn de algemene voorwaarden van VOS/ABB van toepassing.