Lidmaatschap en Ledenservice

Op deze pagina vind u alle informatie met betrekking tot het lidmaatschap van VOS/ABB en alle voordelen die dit met zich meebrengt, alsmede een overzicht van de services die dat verschaft.

Lidmaatschap

Wilt u lid worden van VOS/ABB of uw lidmaatschap wijzigen of opzeggen, dan vindt u daarover hier meer informatie.

Ledenvoordeel

Lid worden van VOS/ABB kan scholen en besturen forse financiële voordelen opleveren. Hiermee kunt u de kosten van het lidmaatschap (ruimschoots) terugverdienen. Klik hier voor een overzicht van de verschillende voordelen die een VOS/ABB lidmaatschap met zich mee brengt.

Helpdesk

Voor al uw vragen op gebied van bestuur en management heeft VOS/ABB de eigen Helpdesk paraat, die u telefonisch en per e-mail kunt benaderen. U krijgt altijd binnen 24 uur een reactie, ook als de beantwoording van uw vraag meer tijd vergt.

Toolbox

De Toolbox van VOS/ABB bevat vele praktische rekenprogramma's, die u kunt gebruiken bij de planning van uw financiën. De rekenprogramma's worden voortdurend geactualiseerd.

Veelgestelde vragen

De rubriek Veelgestelde vragen bevat vragen en antwoorden over onderwerpen waar de Helpdesk geregeld over adviseert.

Bestuursverslagen

In deze rubriek vindt u bestuursverslagen, die verscheidene leden van VOS/ABB beschikbaar hebben gesteld ter inspiratie van andere besturen.

Kosten

VOS/ABB kent verschillende aansluitingsmogelijkheden. Met een tarief van 2,50 euro per leerlingen per jaar is VOS/ABB de goedkoopste belangenbehartiger in het funderend onderwijs. Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar.

Abonnementen

Als lid van VOS/ABB ontvangt u automatisch één gratis abonnement op het magazine School!, dat VOS/ABB samen met de Vereniging Openbaar Onderwijs uitgeeft. Het is mogelijk om extra abonnementen aan te vragen. Niet-leden kunnen een betaald abonnenent op School! nemen.

Zowel leden als niet-leden kunnen zich abonneren op de gratis e-mailnieuwsbrieven van VOS/ABB, die elke week op maandag verschijnen. Met de nieuwsbrieven voor respectievelijk het primair en voortgezet onderwijs blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van bestuur en management van het (openbaar en algemeen toegankelijk) onderwijs.
Adverteren bij VOS/ABB

Leden van VOS/ABB en niet-leden kunnen adverteren op de website en de e-mailnieuwsbrieven van VOS/ABB. Ook kunt u adverteren in het magazine School!.
VOS/ABB-leden kunnen korting krijgen op advertenties in dagbladen.
Vacaturebank

VOS/ABB geeft u de gelegenheid uw personeelsadvertenties te plaatsen op de website en in de e-mailnieuwsbrieven. Voor informatie over tarieven en procedure mailt u naar advertentie@remove-this.vosabb.nl.
Modellen

In deze rubriek vindt u modellen en voorbeelden van bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten, aktes van aanstelling en managementstatuten.