Adverteren via VOS/ABB

VOS/ABB biedt leden en niet-leden mogelijkheden om te adverteren.

De digitale nieuwsbrieven zijn door hun wekelijkse verschijning (op maandag) en specifieke doelgroep (bestuur en management van po- en vo-scholen) bij uitstek geschikt voor uw vacatures. Voor leden geldt daarbij een extra voordelig tarief.

Het is ook mogelijk om met een aanklikbare banner in de e-mailnieuwsbrieven te adverteren. Op die manier kunt u meer traffic genereren, al of niet specifiek gericht op een specifieke webpagina met bijvoorbeeld een aanbieding of productinformatie.

Tevens is het mogelijk advertenties te plaatsen in magazine Naar School!.

VOS/ABB biedt u ook de mogelijkheid om met forse kortingen te adverteren in kranten en/of weekbladen.


Adverteren in e-mailnieuwsbrieven/op website

Leden en niet-leden van VOS/ABB kunnen tegen aantrekkelijke adverteren in de e-mailnieuwsbrieven voor het primair en voortgezet onderwijs. De e-mailnieuwsbrieven verschijnen elke week op maandag.

De e-mailnieuwsbrieven worden verzonden naar een breed scala aan professionals uit het funderend onderwijs. Duizenden leden van VOS/ABB en niet-leden hebben een abonnement op de gratis e-mailnieuwsbrieven.

Mocht u de nieuwsbrief nog niet ontvangen, dan kunt u zich hiervoor online aanmelden.

Uw personeelsadvertentie kan worden opgenomen in de e-mailnieuwsbrieven en bovendien gratis worden doorgeplaatst op de website en op Twitter. De advertentie blijft op de website staan en in de nieuwsbrieven verschijnen tot de reactietermijn verstrijkt.

Voor herhaalde plaatsing in achtereenvolgende nieuwsbrieven worden geen extra kosten in rekening gebracht. Het loont dus uw vacature vroegtijdig bij VOS/ABB aan te melden!

Tarief
Plaatsing in beide nieuwsbrieven met doorplaatsing op de website en Twitter:
450 euro voor leden
750 euro voor niet-leden

Een tweede advertentie in hetzelfde kalenderjaar kost:
350 euro voor leden
650 euro voor niet-leden

De derde (en volgende) advertentie(s) in hetzelfde kalenderjaar kost(en):
250 euro voor leden
550 euro voor niet-leden

Alle tarieven zijn exclusief btw.

Advertenties dienen uiterlijk op maandagochtend 09.30 uur voorafgaand aan verschijning van de e-mailnieuwsbrieven op maandag bij VOS/ABB binnen te zijn. Mail uw advertentie naar welkom@vosabb.nl én naar mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Aanklikbare banner in e-mailnieuwsbrieven
De kosten voor plaatsing van een aanklikbare banner (voor organisaties en bedrijven die producten of diensten onder de aandacht willen brengen) bedragen 250 euro voor leden per maand of 625 euro voor leden per drie maanden. Niet-leden betalen respectievelijk 500 euro en 1250 euro.
Voor afwijkende termijnen gelden andere prijzen. Daarover kunt u contact opnemen met VOS/ABB.

Alle tarieven zijn exclusief btw.

Banners moeten het formaat 564×40 pixels hebben. U kunt uw banner voor plaatsing in de eerstvolgende e-mailnieuwsbrieven op maandag tot zondagavond aanleveren via welkom@vosabb.nl én mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Informatie: Martin van den Bogaerdt, 06-13190311, mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Naar boven


Adverteren in magazine Naar School!

Leden van VOS/ABB en niet-leden kunnen adverteren in het verenigingsmagazine Naar School!. Dit blad van, voor en over het openbaar en algemeen toegankelijk primair en voortgezet onderwijs verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3500 exemplaren. De doelgroep bestaat uit schoolbestuurders en onderwijsmanagers.

Voor de advertentietarieven, inleverdata en verschijningsdata kunt u terecht bij Ray Aronds van bureau Recent in Amsterdam, telefoon 020-3308998, info@recent.nl.

Klik hier voor meer informatie over de advertentiemogelijkheden.

Naar boven


Adverteren in kranten en/of weekbladen

Leden van VOS/ABB kunnen forse korting krijgen op het plaatsen van personeelsadvertenties in kranten en/of weekbladen. VOS/ABB biedt die mogelijkheid via bureau Godding & co.

U bent gegarandeerd goedkoper uit dan wanneer u de advertentie zelf bij een krant of weekblad aanlevert. Het kan honderden tot duizenden euro’s schelen. Het maakt niet uit of het gaat om een kleine incidentele plaatsing of wanneer uw organisatie met regelmaat grote advertenties plaatst.

De VOS/ABB-korting heeft betrekking op onder andere de Volkskrant en Trouw, de verschillende edities van het Algemeen Dagblad, regionale dagbladen als de Gelderlander en het Brabants Dagblad en regionale weekbladen zoals Groot Eindhoven en De Havenloods. Indien mogelijk worden vacatures automatisch ook op de online media van de uitgever geplaatst en/of op een selectie van grote online vacaturebanken.

Wilt u weten welk voordeel u kunt behalen, neemt u dan contact op met Godding & co voor een voorstel op maat: 013-5186158, advertenties@godding-co.nl.

Let op: vermeld dat uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten!

Naar boven