Leergang bewegingsonderwijs moet lichter

Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW wil de leergang vakbewaamheid bewegingsonderwijs lichter maken. In haar beleidsreactie op de evaluatie van de leergang staat ook dat schoolbesturen verantwoordelijk zijn om de huidige praktische problemen rondom het bewegingsonderwijs op te lossen. Lees verder

Uit de evaluatie, die werd uitgevoerd door het Landelijk overleg opleidingen basisonderwijs (Lobo), kwam naar voren dat de meeste studenten de leergang als zwaar tot zeer zwaar ervaren. Ze vinden echter ook dat de investering de moeite waard is, omdat een brede bevoegdheid hun kansen op een baan als leerkracht vergroot.

Staatssecretaris Dijksma heeft het Lobo een vervolgopdracht gegeven om uit te zoeken welke scenario’s er mogelijk zijn om knelpunten weg te nemen. In haar beleidsreactie geeft ze aan dat de leergang lichter zou moeten worden.

Knelpunten
Uit de evaluatie blijkt ook dat ongeveer de helft van de scholen bereid is geld en tijd te investeren in leerkrachten die een brede bevoegdheid willen halen. Dat heeft te maken met organisatorische knelpunten. Zo moeten oudere leraren aak lessen overnemen van niet volledig bevoegde nieuwe personeelsleden.

Dijksma vindt dat de schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor het oplossen van de praktische problemen. De besturen moeten volgens haar met modern personeelsbeleid inspelen op de voorkeuren en specialisaties van huidige en nieuwe leerkrachten. Er is volgens haar veel winst te boeken met het optimaal inzetten van verschillend personeel.

Ciossers/Lobossers
Opvallend is ook dat de staatssecretaris het aan de schoolbesturen overlaat om zogenoemde Ciossers/Lobossers zelfstandig voor bewegingsonderwijs in te zetten. Ze neemt de betreffende passage uit het mbo-kwalificatiedossier ‘Sport en bewegen’ over, waarin staat dat het bevoegd gezag zelf bepaalt hoe de zelfstandigheid wordt ingevuld.

Senior beleidsmedewerker Hans van Willegen van VOS/ABB heeft een achtergrondartikel over deze kwestie geschreven. Dit artikel staat in de rechterkolom. Daar vindt u ook het eindrapport van de evaluatie en de beleidsreactie van staatssecretaris Dijksma.

Informatie: Hans van Willegen, 0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl

Bijlagen