Leergang P&O rechtspositie en bekostiging

Het personeelswerk in het onderwijs is boeiend, heeft veel werkterreinen en is op een aantal van die terreinen heel specifiek. Daarom biedt VOS/ABB dit najaar een vijfdaagse leergang rechtspositie en bekostiging onderwijspersoneel aan. Lees verder

P&O’ers in het primair en voortgezet onderwijs worden in hun werk met velerlei vragen geconfronteerd. Hoe zit dat met het taakbeleid in het onderwijs? Wat is een werktijdfactor en hoe bepaal je die? Welke cao-bepalingen mag je niet missen bij de aanvang of beëindiging van een dienstverband? Wat is het verschil tussen beoordelings- en functioneringsgesprekken?

Maar ook: Waar vind ik de belangrijkste regelingen en afspraken? Hoe pas ik het salaris aan als een leraar betaald én onbetaald ouderschapverlof wil? Hoe ga je om met vragen over scholing en ontwikkeling? Kun je zowel BAPO- als spaarverlof hebben? Wat is lumpsumfinanciering precies? Welke budgetten kun je inzetten voor personeelsbeleid?

De vijfdaagse VOS/ABB-leergang rechtspositie en bekostiging onderwijspersoneel biedt antwoorden op deze vragen. De leergang is een noodzakelijke basis voor P&O’ers die aan de slag gaan met het complexe en veelzijdige personeelswerk. Ook voor P&O’ers of (startende) leidinggevenden die hun basiskennis willen opfrissen, is deze leergang zeer geschikt.

We spreiden het programma over vijf cursusdagen en besteden waar nodig gericht aandacht aan de verschillen tussen primair en voortgezet onderwijs.

Programma

1. Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden: over de afspraken en regelingen uit de CAO PO en CAO VO, de inrichting van het arbeidsvoorwaardenoverleg en medezeggenschap.

2. Personele bekostiging: over lumpsumbudgetten voor personeel, de formatie van scholen en contacten met het administratiekantoor.

3. De inzet van onderwijspersoneel: over taakbeleid, de normjaartaak en de werktijdfactor.

4. De professionele ontwikkeling van onderwijspersoneel: over functies in het onderwijs, bekwaamheidseisen en de gesprekkencyclus.

5. Sociale zekerheid: over arbeidsongeschiktheid en reïntegratie, werkloosheid en pensioenen.

In elk programmaonderdeel komt de rol en positie van de personeelsfunctie in de school aan bod. We kijken ook naar de jaarplanning van het personeelswerk. Na het volgen van de leergang beschikt u over voldoende basiskennis om het elementaire personeelswerk in de school uit te voeren.

De leergang wordt verzorgd door Silvia Schouten, Geke Lexmond, Sjoerd Sol en Frans Smidt. Zij zijn ervaren adviseurs op het gebied van rechtspositie, arbeidsvoorwaarden, bekostiging en HRM in scholen. 

Data en locatie
19 februari 2008,

26 februari 2008,

4 maart 2008,

11 maart 2008,

18 maart 2008,

in Utrecht (de locatie wordt later bekendgemaakt).

Tijd
09.30 – 16.30 uur

Kosten
Voor leden van VOS/ABB: € 1800 voor het volgen van de gehele leergang. De prijs voor een afzonderlijk programmaonderdeel is
€ 400.

Voor niet-leden: € 2200 voor het volgen van de gehele leergang. De prijs voor een afzonderlijk programmaonderdeel is € 480.

Wij kunnen de leergang of programmaonderdelen ook in company verzorgen.

Maximaal aantal deelnemers: 16

Inschrijven
Aanmelden kan via het online inschrijfformulier.

Informatie: Silvia Schouten, 0348-405255, sschouten@vosabb.nl.

VOS/ABB Consulting heeft dit najaar ook een aanbod voor een aantal trainingen en workshops op het terrein van HRM en personeel. Voor meer informatie, klik hier.