Aanmelden leergang schoolprofilering

(Mini) Leergang Schoolprofilering  (3 dagdelen)
verzorgd door VOS/ABB en Godding &CO

Kantoor VOS/ABB, Houttuinlaan 8, 3447 GM Woerden
18 september 2019
2 oktober 2019
30 oktober 2019
Steeds van 14 tot 17 uur, inloop en lunch vanaf 13 uur.

Zie de flyer voor meer informatie.

Naam:
Functie:
Organisatie / school:
BRIN- of bestuursnummer:
Telefoonnummer en/of mobiel nummer:
E-mailadres: