Leerkrachten groep 8 weten weinig over vo-scholen

Driekwart van de leerkrachten van groep 8 in het basisonderwijs heeft geen goed beeld van de scholen voor voortgezet onderwijs in hun omgeving. Dat blijkt uit onderzoek door de Onderwijs Communicatie Groep, die de VO Gids uitgeeft. Lees verder

De meeste groep 8-leerkrachten weten niet wat de onderwijskwaliteit van de vo-scholen in de buurt is. Ook als het gaat om de sfeer, weten de meesten daar maar weinig van. De VO Gids adviseert op basis van deze gegevens het advies dat scholen voor voortgezet onderwijs zich beter kunnen profileren.

Uit het onderzoek blijkt verder dat nog maar 49 procent van de basisscholen gelegenheid biedt aan vo‐scholen om in groep 8 presentaties en/of voorlichting te geven. Dit is doorgaans beperkt tot maximaal drie scholen. De andere helft van de basisscholen maakt dus (nog) geen gebruik van voorlichting door vo‐scholen.

Het klassikaal bezoeken van proeflessen gebeurt door 77 procent van de basisscholen. Ook dit wordt in de regel beperkt tot maximaal drie schoolbezoeken. Ruim 40 procent kent tevens een scholenmarkt, waar meerdere scholen zich tegelijk kunnen presenteren. In ruim 50 procent van de gevallen hebben maximaal zes vo‐scholen hieraan deelgenomen.

Circa 80 procent van de scholen organiseert een informatiebijeenkomst voor ouders. In sommige gevallen worden hier ook de vo‐scholen bij betrokken.

Klik hier voor het onderzoeksrapport 'Ruimte voor onderscheid'. 

De VO Gids is een uitgave met regionale edities om leerlingen van groep 8 en hun ouders goed te informeren over de stap van het basis- naar voortgezet onderwijs. In elke regio-uitgave staan twee pagina's over het specifieke karakter van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Deze pagina's zijn verzorgd door VOS/ABB.

Leden van VOS/ABB kunnen korting krijgen op eigen presentatiepagina's in de VO Gids. Hierover kunt u contact opnemen met uitgever Axel van 't Hoen: 06-49280415, axel.vanthoen@devogids.nl.