Leerkrachten groep 8 zeer enthousiast over VO Gids

Bijna alle leerkrachten van groep 8 vinden de VO Gids een goed initiatief om leerlingen beter te informeren over de overstap naar het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit de voorlopige uitslag van een online enquête die de VO Gids onder deze leerkrachten uitvoert. Lees verder

Op de vraag of de VO Gids een goed initiatief is, antwoordt bijna 98 procent het daarmee eens te zijn. Met de informatie in de gids, die regionale edities kent, kunnen leerlingen en hun ouders zich goed voorbereiden op het voortgezet onderwijs. 

De variatie aan onderwerpen en de leesbaarheid van de artikelen worden goed gewaardeerd. In alle edities van de VO Gids geeft VOS/ABB op twee pagina's een heldere toelichting op het specifieke karakter van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen zich met eigen pagina's presenteren. Leden van VOS/ABB kunnen hier korting op krijgen.

De VO Gids heeft voor de enquête bijna 2000 leerkrachten aangeschreven. Zij hebben tot 23 maart de tijd om de vragen te beantwoorden. De voorlopige resultaten van de enquête kunnen nu al worden geraadpleegd, ook als u geen uitnodiging hebt gehad om de vragenlijst in te vullen.

Klik hier voor de enquête. Inloggen doet u met 'enquete-vo-gids-2012'. 

Wilt u met eigen pagina's in de editie van de VO Gids voor uw regio uw school voor voortgezet onderwijs presenteren en uw organisatie is lid van VOS/ABB, neemt u dan voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met uitgever Axel van 't Hoen: 06-49280415, axel.vanthoen@devogids.nl.