Leerkrachten kritisch over continurooster

De overstap naar het continurooster blijkt vooral voor leerkrachten een grote stap. Dat meldt directeur Mark van der Sluijs van de openbare Wereldschool De Albatros in Dordrecht. Deze school valt onder het bestuur OPO Dordrecht, dat bij VOS/ABB is aangesloten. Lees verder

De website Bredeschool.nl heeft een interview met Van der Sluijs gepubliceerd. Hij zegt daarin dat het continurooster, dat in het huidige schooljaar op De Albatros is ingevoerd, aansluit bij het brede karakter van zijn school. De Dordtse directeur ziet het als een opstap naar het dagarrangement.

Vóór de invoering van het continurooster waren niet alle personeelsleden even enthousiast, vertelt Van der Sluijs. De ouders waren wel direct positief. Hij adviseert collega’s die ook het continurooster willen invoeren, om vooral heldere afspraken te maken over de pauzes van het personeel. ‘De hele dag achter elkaar doorwerken zonder pauze is te zwaar, maar je kunt ook niet aan alle leraren beloven dat ze elke dag een half uur pauze krijgen.’

Klik hier voor het interview met Van der Sluijs.