Leerling met langdurig ziek gezinslid heeft het zwaar

Een op vijf leerlingen in het voortgezet onderwijs woont samen met een langdurig ziek gezinslid en heeft daardoor meer kans op psychosomatische klachten. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam.

Middelbare scholieren met een zorgsituatie thuis scoren minder goed op levenstevredenheid, ervaren gezondheid, psychosomatische klachten en schooldruk. Een kwart van hen geeft aan bijna dagelijks lastig in slaap kunnen komen, een vijfde heeft last van vermoeidheid en een op de zes ervaart een gevoel van uitputting. Ook hoofdpijn, buikpijn, rugpijn en duizeligheid komen relatief vaak voor.

Emotionele belasting

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat voldoende steun van thuis, vrienden, klasgenoten en leraren deze leerlingen kan helpen. Bij de indicatie voor hulp zou de focus daarom niet alleen moeten liggen op wat jongeren in praktische zin in huis (kunnen) doen, maar vooral ook op de emotionele belasting die met het samenwonen met een ziek gezinslid gepaard gaat.

Het onderzoek Bezorgd naar school is gebaseerd op een enquête die in 2017 is uitgezet. Er deden 6500 leerlingen aan mee.

Lees meer…