Leerlingen doen het beter onder ‘Code Goed Bestuur’

De prestaties van leerlingen op basisscholen waarvan het schoolbestuur volgens de Code Goed Bestuur werkt, zijn aanzienlijk beter dan die van leerlingen op scholen die de code niet volgen. Lees verder

Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en de Erasmus Universiteit Rotterdam in opdracht van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Onderzoeker Roelande Hofman constateerde dat de gemiddelde Cito-score van leerlingen op scholen van besturen die met de Code Goed Bestuur werken, 3 tot 5 punten hoger lag dan van leerlingen op scholen zonder die code.

Ze denkt dat dat komt doordat schoolbesturen die de code volgen meer aandacht besteden aan deskundigheidsbevordering van docenten, aan de kwaliteit van het onderwijs en aan het geven van een heldere verantwoording aan ouders.

In de Code Goed Bestuur staat onder meer hoe schoolbesturen verantwoording moeten afleggen over hun beleid. In 2010 werkte één op de drie schoolbesturen volgens de principes van de code. In 2012 waren dat er twee op de drie.

De bevindingen staat in het rapport Functioneren van besturen.