Leerlingen filmen Nederlands erfgoed in New York

In totaal 24 leerlingen van drie vo-scholen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, zijn voor het project ‘Exploring the Dutch legacy’ naar New York. Ze onderzoeken daar met Amerikaanse leerlingen de gezamenlijke geschiedenis. De leerlingen maken korte filmpjes over hun bevindingen. Lees verder

Het gaat om leerlingen van het Libanon Lyceum in Rotterdam, het College Vos in Vlaardingen en het Oostvaarders College in Almere. Het project waar de leerlingen aan meedoen, staat in het teken van het Hudsonjaar. Het is 400 jaar geleden dat de Engelse zeevaarder Henry Hudson in opdracht van de Nederlandse VOC de later naar hem genoemde rivier de Hudson opvoer. Dit wordt gezien als het begin van de Nederlandse vestiging Nieuw-Amsterdam, die later na de overname door de Engelsen de stad New York zou worden.

Het Nederlandse begin van het huidige New York is in die stad op verschillende manieren te herkennen. Niet alleen in straatnamen als Broadway en Wall Street, maar ook in gedeelde normen en waarden, zoals tolerantie, burgerschap en gemeenschapszin. Ook de persvrijheid in de Verenigde Staten, de democratie en de rechtsstaat worden in verband gebracht met het Nederlandse verleden.

De leerlingen doen dagelijks op internet verslag van hun internationale projectweek. Klik hier. De projectweek wordt afgesloten op vrijdag 11 september. De Nederlandse en Amerikaanse leerlingen komen dan bij elkaar in de school Queens Collegiate.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt met steun van het ministerie van OCW en de Amerikaanse ambassade in Den Haag. De projectleiding ligt in handen van het Europees Platform en ICT&E.

In het eerstvolgende nummer van Over Onderwijs, dat in oktober uitkomt, zult u meer kunnen lezen over deze projectweek.