Leerlingen in Den Helder kunnen het ruime sop kiezen

De twee openbare scholen voor voortgezet onderwijs in Den Helder willen de nautische vereniging Scholieren op Zee oprichten. Hiermee willen ze leerlingen interesseren voor een carrière in de scheepvaart. Lees verder

De scholen van het bij VOS/ABB aangesloten bestuur Scholen aan Zee peilen op hun website de interesse van de leerlingen voor de nieuwe nautische club. 'De vereniging kan alleen worden opgericht wanneer er voldoende belangstelling bij de leerlingen is. Het lidmaatschap is niet vrijblijvend, dat wil zeggen dat je er iets voor moet doen. Het zoeken naar sponsors/fondsenwerving is een belangrijk onderdeel. Als er voldoende sponsoren zijn, dan kan de eigen bijdrage laag worden gehouden.'

Op dinsdag 17 januari zal in Lyceum aan Zee een informatieavond voor geïnteresseerde leerlingen en hun ouders worden gehouden.